Marián Bako
   finančný konzultant - manažér
   Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
  Allianz - Slovenská poisťovňa  

 
Aktuality a novinky:

PZP od Allianz – SP ako jediné na Slovensku zabezpečí pri likvidácii poistnej udalosti výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie, tzv. "amortizáciu". Poisťovňa teda poškodenému, ktorého poškodilo vozidlo poistené PZP v Allianz - SP, uhradí v plnej výške primerané náklady na opravu - prirodzene - ak celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú tzv. všeobecnú hodnotu vozidla. Poistník, ten kto uzatvoril zmluvu, má tak istotu, že ak svojou chybou zaviní dopravnú nehodu, náhrada škody bude vysporiadaná bez ďalších ťahaníc a problémov s amortizáciou a vyriešená v plnom rozsahu oprávneného nároku poškodeného.

 
 
  Kontaktujte nás...  
 
    © Marián Bako, webdesign ATMT s.r.o.   webmail >>