Marián Bako
   finančný konzultant - manažér
   Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
  Allianz - Slovenská poisťovňa  

 
Poistenie osôb

       V poistení osôb ponúkame našim klientom okrem výhodného zhodnotenia finančných prostriedkov aj nezanedbateľnú ochranu ich života a zdravia počas celej doby trvania poistenia.

     
  Senior

       Program Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu špecifickej cieľovej skupine - seniorom.
       Poistenie je určené pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80 prípadne 95 rokov veku.
       Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb.
       Okrem krytia poistných rizík umožňuje aj mimoriadne vklady poistného a výbery prostredníctvom odkupov, možnosť využiť prázdniny v platení poistného, či dojednanie poistenia Senior Asistencie.

  Produktový leták - Senior  
  Allianz Best Doctors

       Allianz - Slovenská poisťovňa Vám ponúka ako jediná na Slovensku špeciálne poistenie, ktoré Vám a Vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach.
       Poistenie Allianz Best Doctors kryje nasledovné lekárske postupy liečby ako sú liečba zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu, by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia myokardu), náhrada srdcovej chlopne, celková náhrada jednej alebo viacerých srdcových chlopní, neurochirurgický zákrok na mozgu a /alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach, transplantácia orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň.
       Poistenie Allianz Best Doctors je určené pre dospelých a deti.

  Produktový leták - Allianz Best Doctors Ocenenie Zlatá minca 2013 - Objav roka za produkt Allianz Best Doctors  
  Kapitálové životné poistenie

       Kapitálové životné poistenie ponúka výhodné zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí. Programy okrem poistenia pre prípad smrti alebo dožitia obsahujú aj ďalšie spektrum pripoistení.
       Flexi Život je nový program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje nadštandardnú flexibilitu. Okrem širokého spektra poistných rizík umožňuje mimoriadne vklady poistného a výbery prostredníctvom odkupov, možnosť využiť prázdniny v platení poistného, či poistiť na jednej poistnej zmluve až 2 dospelé osoby. Životné a úrazové poistenia si môžete uzatvoriť samostatne. Pripoistenia a poistenie ušlého zárobku si môžete uzatvoriť spolu s niektorým zo životných poistení.
       Flexi Život ONA a ON je nový program kapitálového životného poistenia, ktorý rozširuje ponuku programu Flexi Život o zvýšené plnenie z poistenia kritických chorôb. Okrem širokého spektra poistných rizík umožňuje mimoriadne vklady poistného a výbery prostredníctvom odkupov, možnosť využiť prázdniny v platení poistného, či poistiť na jednej poistnej zmluve až 2 dospelé osoby.
       Prinášame Vám aj programy Flexi Život Plus a Flexi Život Plus ONA a ON, ktoré rozširujú ponuku programov Flexi Život o zvýšené plnenie z poistenia kritických chorôb.

  Produktový leták - Flexi Život Ocenenie Zlatá minca 2013 - 1. miesto v kategórii Kapitálové životné poistenie  
  Investičné životné poistenie

       Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.).
       Program Invest Strategie je kombináciou životného poistenia a investovania do fondov. Okrem širokej ponuky fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík. Klient si vyberá fondy podľa vlastného želania alebo má k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolené stratégie investovania. Výhodou investičného životného poistenia je prístupnosť aktuálnej hodnoty účtu tak poistníkovi, ako aj oprávneným osobám v prípade jeho úmrtia.
       Program Invest Plus je kombináciou životného poistenia a investovania do fondov. Okrem širokej ponuky fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík. Klient si vyberá skladbu fondov podľa vlastného želania.

  Ocenenie Zlatá minca 2013 - 1. miesto v kategórii Investičné životné poistenie  
  Poistenie pre deti

       Deti sú tým najcennejším čo máme. Uvedomujeme si to aj v našej spoločnosti, a preto sme pripravili poistenie vhodné tak pre nich ako aj pre Vás.
       Farbička je komplexný program kapitálového životného poistenia pre deti, ktoré ako jediné na trhu, chráni Vaše dieťa za cenu detského poistenia až do veku 25 rokov. Poistenie Farbička Vám prináša výhodnú formu šetrenia, na jednej poistnej zmluve môžu byť poistené až dve dospelé osoby spolu s dieťaťom, máte možnosť jednorazovo zaplatiť celé poistné, získate baby kartu, zľavu pri ročnej platbe a najširšie krytie rizík.

  Produktový leták - Farbička  
  Poistenie pre mladých

       Aktívny život mladých ľudí prináša so sebou veľa nástrah, ktorým musia čeliť. Naše poistenie pre mladých im v najhorších okamihoch podá pomocnú ruku.
       Active poistenie pre mladých je určené mladým ľuďom vo veku 18 - 30 rokov. Toto poistenie ponúka celoročné cestovné poistenie Basic, úrazové poistenie - poistenie trvalých následkov úrazu, úrazové poistenie - denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie elektroniky, oblečenia, domácich zvierat, športových potrieb ...

  Produktový leták - Active  
  Úrazové poistenie

       Riziko úrazu na nás striehne každý deň. Či už máte dieťa, ktoré všetci volajú "živé striebro" alebo sa obávate úrazu Vy, môžete si vybrať z našej ponuky úrazového poistenia.
       V našom úrazovom poistení pre dospelých máte možnosť zvoliť si rozsah a výšku poistnej ochrany. Prinášame Vám nasledovné druhy poistných plnení: trvalé následky úrazu s progresiou alebo bez progresie, smrť následkom úrazu, smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody, denné odškodné počas nevyhnutného liečenia, denné odškodné pri pobyte v nemocnici.
       Úrazové poistenie detí a mládeže poskytuje ochranu vo veľmi širokom spektre rizík, pričom Vy máte možnosť zvoliť si rozsah a výšku poistnej ochrany individuálne. Druhy poistných plnení: trvalé následky úrazu, trvalé následky úrazu s progresiou, smrť následkom úrazu, denné odškodné počas nevyhnutného liečenia, denné odškodné pri pobyte v nemocnici.

     
  Vkladové poistenie

       Zhodnotenie vložených peňazí o garantovaný úrok, možnosť mimoriadneho vkladu alebo výberu kedykoľvek. Súčasťou je aj doplnkové zabezpečenie v prípade smrti.
       Vkladové životné poistenie Modré konto zhodnocuje Vaše peniaze o garantovaný úrok. Výhodami poistenia Modré konto sú, že zahŕňa ochranu pre prípad úmrtia – v prípade prirodzeného úmrtia do 49 rokov je navyše vyplatených 500 EUR, v prípade úmrtia následkom úrazu je to 1000 EUR, taktiež v prípade dožitia bude vyplatené vložené poistné + úrok a bonus navyše (ak máte uzavreté aj životné poistenie).
       Vkladové životné poistenie Senior Plus je poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia a slúži na úhradu poistného na jednej poistnej zmluve Združeného poistenia pracujúcich a zhodnocovanie Vašich vložených finančných prostriedkov o garantovaný úrok.

  Produktový leták - Modré konto  
 
  Kontaktujte nás...  
 
    © Marián Bako, webdesign ATMT s.r.o.   webmail >>