Marián Bako
   finančný konzultant - manažér
   Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
  Allianz - Slovenská poisťovňa  

 
Produkty pre podnikateľov

       

     
  Malí a strední podnikatelia

       Tieto poistné produkty sú určené pre všetky malé a stredné právnické a podnikajúce fyzické osoby. Výhodou týchto produktov je ich komplexnosť a variabilita, ktorá umožňuje optimálnu poistnú chranu v rámci jednej poistnej zmluvy.
       Do tejto skupiny patria produkty Malí podnikatelia, Podnikatelia, Poľnohospodári, Bytové domy, Autosalóny, Stavebné spoločnosti, Dopravcovia, Lekári, Profesie a IT spoločnosti.

     
  Produktový leták - Malí podnikatelia Produktový leták - Podnikatelia Produktový leták - Poľnohospodári Produktový leták - Bytové domy Produktový leták - Autosalóny Produktový leták - Poistenie stavebných a montážnych prác Produktový leták - Dopravcovia Produktový leták - Lekári Produktový leták - Profesie Produktový leták - IT spoločnosti

 
  Veľké spoločnosti

       Tieto poistné produkty sú určené pre veľké spoločnosti a veľké priemyselné podniky, tak domáce ako aj nadnárodné, pôsobiace v rôznych odvetviach. Každá spoločnosť je poistená na základe individuálnych podmienok, pričom poistná zmluva je vypracovaná po akceptácii ponuky poistenia a zohľadnení jej požiadaviek.
       Pre túto kategóriu podnikateľov sú určené produkty Majetok a prerušenie prevádzky, Stroje a elektronika, Stavba a montáž, Preprava, Lietadlá, Zodpovednosť za škodu, Profesijná zodpovednosť za škodu, Environmentálna zospovednosť, Poistenie za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti a Poistné záruky.

  Produktový leták - Poistenie stavebných a montážnych prác Ocenenie Zlatá minca 2012 - 1. miesto v kategórii Poistenie podnikania  
  Poistenie vozidiel

       Tieto poistné produkty sú určené pre všetkých podnikateľov, ktorí vlastnia vo svoje firme alebo spoločnosti motorové vozidlá. Produkty v poistení vozidiel zabezpečia jednotlivé autá alebo celý vozový park v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo nečakanej živelnej udalosti.
       Do Vašej pozornosti odporúčame produkty Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie, Poistenie skiel a vybraných rizík, Poistenie finančnej straty, Moje auto a Poistenie predĺženej záruky.

  Ocenenie Zlatá minca 2013 - 1. miesto v kategórii PZP zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel Ocenenie Zlatá minca 2013 - 1. miesto v kategórii Havarijné poistenie  
  Produktový leták - Poistenie auta Produktový leták - Flotila Produktový leták - Vozidlo

  Ocenenie SIBAF award 2013 - víťaz v kategórii poistenie vozidiel  
  Poistenie pre zamestnancov

       Tieto poistné produkty sú určené pre moderné spoločnosti, ktoré s vhodne zvoleným sociálnym programom motivujú pri prijímaní nových zamestnancov, podporujú dlhoročné zamestnanecké pomery, zvyšujú lojalitu zamestnancov voči spoločnosti a motivujú ich ku dlhodobo uspokojivým výsledkom.
       Motivujte svojich zamestnancov produktmi Cestovné poistenie na služobné cesty, Poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, Skupinové poistenie straty na zárobku počas PN, Skupinové úrazové poistenie, Miliónové úrazové poistenie, Skupinové rizikové životné poistenie a Podnikové životné poistenie.

  Produktový leták - Miliónové úrazové poistenie Ocenenie Zlatá minca 2010 - 1. miesto v kategórii Úrazové poistenie  
 
  Kontaktujte nás...  
 
    © Marián Bako, webdesign ATMT s.r.o.   webmail >>