Marián Bako
   finančný konzultant - manažér
   Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
  Allianz - Slovenská poisťovňa  

 
Poistenie vozidiel

       V tejto kategórii nájdete základné informácie týkajúce sa poistenia motorových vozidiel. Pre ľahšiu orientáciu sme informácie rozdelili na dve hlavné kategórie - Povinné zmluvné poistenie a Havarajiné poistenie automobilov, do Vašej pozornosti odporúčame aj Poistenie finančnej straty.

     
  Povinné zmluvné poistenie

       Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.
       PZP sa vzťahuje na škody na zdraví a na náklady pri usmrtení, škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní uvedených nárokov. Sami si môžete určit výšku a podmienky poistného krytia výberom z modulov Basic, Standard, Optimal a Ostatné vozidlá.
       Asistenčná služba Allianz Assistance je Vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy, nehody alebo odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí. V prípade núdze zabezpečíme príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie, ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla, návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla, uschovanie nepojazdného vozidla, zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla.

  Produktový leták - Poistenie auta Ocenenie Zlatá minca 2013 - 1. miesto v kategórii PZP zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel  
  Havarijné poistenie

       Či už ste majiteľom nového alebo ojazdeného motorového vozidla naše havarijné poistenie ho ochráni vo všetkých nečakaných situáciách.
       Havarijné poistenie chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu. Poistenie môžete uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá, súkromné aj firemné. Dojednanie poistenia nie je obmedzené vekom, značkou alebo typom vozidla. Stavebnicový systém nášho poistenia vám umožňuje zvoliť si poistenie podľa vašich potrieb. Máte tak možnosť pokryť tie riziká, ktorých sa najviac obávate. Základným poistením je poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie. K základnému poisteniu je možné dojednať doplnkové poistenia podľa vášho výberu.
       S produktom Moje auto si poisťované riziká môžete určiť sami výberom z modulov Basic, Standard a Optimal, pričom k týmto modulom si môžete dojednať ostatné poistenia podľa Vášho výberu - poistenie finančnej straty, poistenie náhradného vozidla, poistenie batožiny a úrazové poistenie osôb vo vozidle.

  Produktový leták - Poistenie auta Ocenenie Zlatá minca 2013 - 1. miesto v kategórii Havarijné poistenie  
  Poistenie finančnej straty

       Poistenie kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia. Poistenie finančnej straty je možné poistiť ako doplnkové poistenie v nasledujúcich produktoch: Havarijné poistenie, Moje auto a KASKO Economy. Ak máte vozidlo havarijne poistené v inej poisťovni, ale chcete využiť výhody poistenia finančnej straty v prípade totálnej škody alebo odcudzenia u nás, ponúkame vám poistenie KASKO Total.

     
 
  Kontaktujte nás...  
 
    © Marián Bako, webdesign ATMT s.r.o.   webmail >>